Zyskaj komfort

i bezpieczeństwo

zaufaj

profesjonalistom

Nowa wersja programu DGCS System - 18.66

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

Moduły magazynowe:

 • Dodano parametr dla rabatu globalnego nadawanego przy realizacji zamówienia. Parametr dostępny jest w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Zamówienia → "Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta". Jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia;
 • Zmieniono generowanie "Noty uznaniowej", która w poprzedniej wersji zapisywała nagłówek dokumentu do rejestru VAT i przy generowaniu pliku JPK VAT program informował, że nie jest uzupełniony numer dokumentu.

Moduły księgowe:

 • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
 • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych".
 • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia - spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
 • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

Nowa wersja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK - 18.66 


Wprowadzono zmiany: 

 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.

 

Nowa wersja programu DGCS System - 18.64

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem;

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wejście do "Słownika grup towarowych" w przypadku dużych baz z towarami posiadającymi zdjęcia;
 • Usprawniono edycję zamówienia w przypadku, gdy na danym zamówieniu edytowane były dane kontrahenta. W poprzedniej wersji po takiej edycji pojawiał się Zamawiający i Odbiorca;
 • Usprawniono obliczenia na fakturze VAT marża w przypadku, gdy cena zakupu jest większa niż cena sprzedaży;
 • Moduły dodatkowe - DGCS System import dokumentów do Magazynu z pliku EDI++ (Subiekt) wprowadzono zmianę nazwy pliku po zaimportowaniu do programu.

Moduły księgowe:

 

Nowa wersja programu DGCS System18.63

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono działanie opcji "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT.

Moduły księgowe:

 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę, która informuje czy dany wpis jest powiązany ze sprzedażą lub zakupem, co ułatwi filtrowanie danych;
 • Usprawniono księgowanie list płac z modułu Kadry i Płace w przypadku, gdy lista zrealizowana jest dla wszystkich działów lub grup pracowników;
 • Po zaksięgowaniu wyciągów walutowych uzupełniono wyświetlanie numeru tabeli kursowej dla pozycji dekretu.

 

Nowa wersja programu DGCS System - 18.62

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono dostęp do ofert wystawionych w wersji 18.61;
 • Przywrócono możliwość wydruku „Zamówienia do dostawcy” w oknie głównym programu;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w walucie.

 

Nowa wersja programu DGCS System - 18.61

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na zaliczkach i fakturach końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono zmianę użytkownika o wczytywanie otwartych zakładek danego użytkownika;
 • Usprawniono eksport dokumentów KW do Comarch;
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku realizacji zamówienia z panelu zamówień na innym magazynie;
 • W raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" ukryto rozrachunki bez kontrahenta;
 • Usprawniono wystawianie kolejnych dokumentów zakupu, które są wystawiane zaraz po wystawieniu Faktury RR w oknie głównym;
 • Produkcja - dodano możliwość wprowadzenia innych danych firmy dla różnych magazynów.

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}