Zyskaj komfort

i bezpieczeństwo

zaufaj

profesjonalistom

Nowa wersja programu DGCS System - 18.55 r180703

 

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK;
 • Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z Bre Bank oraz Bank Zachodni WBK;
 • W oknie wyciągu bankowego dodano opcję usuwania zaznaczonych pozycji. Funkcjonalność jest przydatna, gdy zgrywany jest zbiorczy wyciąg bankowy z pliku MT-940, gdy bank udostępnia zbiorczy wyciąg bankowy dla całego np. miesiąca, ale nie jest on podzielony na dni, a cały miesiąc idzie pod jedną datą;
 • W kartotece "Przelewów" przeniesiono przyciski na górę okna;
 • Zmodyfikowano wygląd okna wystawiania dokumentów kasowych oraz kartotek dokumentów kasowych.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono tłumaczenie kwot słownie na wydruku w języku angielskim;
 • Dodano możliwość wystawiania korekty rachunku (korekty faktury bez VAT) oraz kartoteki korekt rachunków (kartoteki korekt faktur baz VAT);
 • Usprawniono wygląd okna wystawiania korekty do faktury VAT.

Moduły Księgowe:

 • Usprawniono możliwość zmiany statusu w narzędziu do sprawdzania księgowań w uproszczonych księgowościach;
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania korekty rachunku (korekta faktury bez VAT);
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 (25) z załącznikiem PIT-O o uzupełnianie pola 334.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono eksport do ZUS RSA w przypadku, kiedy pracownik miał kilka wersji (składniki zmienne w czasie).

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

Nowa wersja programu DGCS System - 18.24 r180704

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System - 18.24 r180704, w której dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

Nowe wersje programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK - 18.55 r180703 oraz 18.24 r180704

 

Informujemy, że opublikowane zostały nowe wersje programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK - 18.55 r180703 oraz 18.24 r180704. W wersjach tych dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK.

Aktualizacja do wersji 18.24 - pobierz wersję.

Aktualizacja do wersji 18.55 - pobierz wersję.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}